Chcete nám pomoci v našem poslání?

Hledáme investiční partnery pro další rozvoj naší aplikace a sdílení jejích výhod v komunitách pro HR a nábor zaměstnanců/kyň.

Would you like to help us on our mission?

We search for investment partners to advance our app further and share its benefits within the HR & recruitment communities.

2
Address

Diversity Talent Pool is made by OPIM.

E-mail
Phone

+420 737 970 375

11
10