V OPIM jsme vytvořili Diversity Talent Pool

Od roku 2001 měníme myšlení lidí o tom, co znamená diverzita a jak ji využít v běžném i pracovním životě.

Opim dark

Diverzita jako výhoda

S námi objevíte, proč podporovat různorodost nejen v rámci týmů, ale i ve společnosti a jak vytvářet inkluzivní kulturu v organizaci, kde je diverzita vnímána jako výhoda, nikoli jako překážka.

Pokud máte zájem o workshopy nebo HR nástroje na podporu diverzity a inkluze, navštivte web OPIM.

About 4

Inovujeme. Myšlením i nástroji.

V našich programech přinášíme hravost, neformálnost a gamifikaci pro rozvoj kompetencí. Nebojíme se vstupovat do inovací a vývoje nástrojů na podporu rovných příležitostí. Jedním z nich je Diversity Talent Pool jako řešení rovných příležitostí na pracovním trhu. 

Naše hodnoty

3

Otevřenost

Různorodost je pro nás klíčová. Vítáme a respektujeme odlišnosti a usilujeme o společnost s rovnými příležitostmi. Jsme otevřeni různým nápadům a spolupráci.

1

Inovace

Inovujeme myšlením a technologiemi. Měníme stereotypní myšlení pomocí out of the box přístupu a metodou design thinking. Reagujeme na změny ve společnosti a vytváříme moderní nástroje.

2

Empatie

Středobodem jsou pro nás lidi. Klademe důraz na mezilidské vztahy, pochopení individuálních potřeb lidí a jejich jinakost. Empatie nám navíc pomáhá nalézat správná řešení pro naše partnery a klienty.

4

Partnerství

Usilujeme o respektující společnost, kde různorodost není překážka. Vytváříme síť stejně smýšlejících lidí a organizací. Předáváme si odbornost a vzájemnou podporu.

Kdo za tím stojí?

Jana 1

Jana Tikalová

Zakladatelka a CEO

Před 20 lety jsem začala v České republice šířit osvětu a vzdělávání v diverzitě, inkluzi a lidských právech a při studiích sociální a kulturní antropologie jsem založila OPIM. V té době neměla tato problematika v Česku velký ohlas, ba naopak. Několik let jsem se tedy věnovala spíše zahraniční spolupráci a po pěti letech jsme v OPIM začali být aktivní lokálně.

Mám zkušenost se seniorními pozicemi v HR a tréninku ve dvou korporátních společnostech. V roli lektorky a konzultantky často radím, jak využít potenciál diverzity a vytvářet inkluzivní organizace.

Jsem vizionářka a studnice nápadů, otevřená novým věcem a výzvám. V OPIM vedu tým, starám se o B2B partnery.

Ondra

Ondřej Pospíšil

Webdesigner

Primárně se zabývám webovým designem a digitální strategií. Navrhuji weby, webové aplikace a netradiční technická řešení. Jednoduše, přehledně a systematicky.

Mám zkušenosti převážně z technicky zaměřených firem a projektů. Jsem autor sešitu pro webdesignéry Poonbook a stojím za kreativním labelem Kolabo.

Práce je pro mě hlavně zodpovědnost. Baví mě rozmanitost. Nikdy nemám stejný den. V OPIM se starám o vizuál a použitelnost platformy a strategii vývoje.

Bara

Barbora Sedlářová

Social media B2C community

Témata lidských práv, inkluze a diverzity mě zajímají od dob studií. Můj velký zájem si získal Blízký Východ. Rovnoprávnost pro mě neznamená uniformitu pro všechny, ale naopak přistupování ke každému jako k jedinečnému člověku.

Přes šest let, i během své dvojité rodičovské, se věnuji domácímu, zahraničnímu i regionálnímu on-line zpravodajství.

Jsem plánovač se spolehlivostí a smyslem pro perfektní organizaci, kterou jsem nasbírala hlavně při rodičovské. V OPIM pomáhám s organizováním eventů a mám na starosti B2C komunitu a sociální sítě.

Tomas 1

Tomáš Drvota

Frontend Developer

Zabývám se především webdevelopmentem a on-line marketingem. Kóduji weby, řeším SEO a provozuji e-shopy. S tvorbou webových stránek jsem začal již při vysoké škole.

Stojím za vznikem eSoulu, digitální (ne)agentury, která spojuje freelancery. Zkušenosti mám jak s malými weby, tak se stránkami velkých společností a e-shopy.

Na práci mě baví svoboda, nezávislost a to, že každý den přinese novou výzvu, kterou je potřeba vyřešit.

V OPIM mám na starost web aplikace Diversity Talent pool a její frontend.

terea kosnarova venerova

Tereza Kosnarová Venerová

Uživatelský výzkum

Jsem výzkumnice a práce s daty je pro mě radost. Více než 15 let se věnuji  UX, metodě design thinking a facilitaci. 

Vždy se snažím porozumět problémům, které uživatelé mají, a k jejich řešení přistupuji zodpovědně, s empatií a pokorou. Na výzkumech a testování s uživateli mě baví rozmanitost vnímání problémů.

V týmu OPIM působím jako výzkumnice a facilitátorka vzdělávacích programů a eventů. Nejen našim partnerům, ale také kandidátům kladu zvídavé dotazy a snažím se porozumět jejich potřebám a obavám, abychom mohli lépe nacházet správná řešení.

Tomas V

Tomáš Vojík

Backend Developer

Jsem student informačních technologií na VUT v Brně. Programování mám jako práci i koníček. Baví mě tvořit, zkoušet, experimentovat a přemýšlet nad náročnými problémy.

Webové aplikace programuji už sedm let. Mám zkušenosti z menších, ale i větších a složitějších projektů od jednoduchých formulářů, až po celé informační systémy pro správu firem.

Jsem ambiciózní perfekcionista. Málo kdy odmítám nové výzvy, protože jedině tak se můžu posunout dál a naučit se něco nového. V OPIM mám na starost funkcionalitu a programování aplikace.

OPIM z.s.

28. Pluku 128/12
101 00 Praha 10

IČ: 26540088

Dobrý den, zajímá mě více informací, děkuji.