Manifest

Různorodost nám sluší!

Česko čelí již druhé vlně koronakrize. Mnoho lidí přišlo o práci, upadli do dluhů a exekucí, děti a mládež vypadli z kolektivů, zdravotnický i sociální personál je dlouhodobě vyčerpaný, většina z nás trpíme izolací a pocity osamocení. Návrat do stejného způsobu fungování života a práce je nereálná, proto musíme přehodnotit své dosavadní směřování a přístup ke společnosti jako celku. Stojíme na křižovatce a je na každém z nás, jakým směrem se vydáme. V OPIM věříme, že práce s diverzitou jako se zdrojem inovací a s inkluzí jako s nástrojem k uplatnění potenciálu jednotlivce, je dnes více než aktuální.

Dát příležitost různorodým lidem je nejen správné, ale pro společnosti i výhodné. Diverzifikovaný tým přináší kreativitu, inovace, zvyšuje však také výkonnost, finanční výsledky a otevírá dveře novým příležitostem a zákazníkům. Podle mezinárodních studií má diverzita v dlouhodobém měřítku pozitivní dopady na organizaci. Klíčem je však fungující inkluzivní firemní kultura otevřená různým lidem, kteří nemusí skrývat své identity. Až 67 % uchazečů o práci preferuje firmu, která není homogenní.

Krize nás naučila, že spolupráce napříč spektrem společnosti je možná. Mladí pomáhají seniorům s nákupy a venčením. Amatéři šijí roušky. Laici dobrovolničí po boku zdravotníků. Ajťáci tisknou zdarma na 3D tiskárnách. Staří se učí digitalizovat. Dobrovolníci napříč generacemi pomáhají digitalizovat výuku pro studenty a učitele. Většina z nás přiložila ruku k dílu, naučili jsme se většího vzájemného respektu a pomoci. Zároveň se ale společnost začíná ekonomicky, sociálně a názorově rozdělovat. Udržme si solidaritu dlouhodobě. Různorodost nás obohacuje a potřebujeme ji. Přijměte s námi naše základní pilíře diverzity a inkluze:

opim logo circle green

Rovné příležitosti

Respektujeme odlišnosti, jsme otevření diverzitě a vidíme v ní sílu. Dáváme příležitost lidem bez rozdílu. Všichni mají právo na práci a všechny děti právo na vzdělání, všichni mají dostat šanci uplatnit své schopnosti a talent

opim logo circle beige

Inkluze pro všechny

Chceme a snažíme se být inkluzivní ke všem lidem a jejich individuálním potřebám. Začleňujeme všechny bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci, národnost, tělesné či mentální postižení a další.

opim logo circle wine

Společenská odpovědnost

Jsme společensky odpovědní a usilujeme o společnost s rovnými příležitostmi. Nediskriminujeme, učíme se o svých (ne)vědomých předsudcích a pracujeme s nimi. Pomáháme slabším, diskriminovaným a lidem v nouzi najít uplatnění na trhu práce.

Zachovejme si solidaritu, dejme šanci všem bez rozdílu uplatnit své schopnosti. Vytvářejme inkluzivní prostředí přívětivé pro individuální potřeby lidí, buďme otevření všem lidem, aby nemuseli skrývat své identity. Naslouchejme přáním svých zaměstnanců a kolegů. Přijímejme každého jaký je s respektem a uznáním. Chceme společnost s rovnými příležitostmi pro všechny.

Přijměme nový směr, nevracejme se do starých kolejí!

Pod záštitou

Copy of Copy of mcdonalds png logo 2772
Copy of EMB Standardlogo Prague CS
Copy of Copy of logo avast
Copy of Copy of Zasilkovna