Zásady používání Diversity Talent Pool

Při využívání naší Diversity Talent Pool platformy může docházet ke zveřejňování nabídky a poptávky pracovních příležitostí, přičemž uživatelům platformy může být umožněno navázání přímého kontaktu s druhou stranou. Při provozu a využívání Diversity Talent Pool platformy však není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání. OPIM z.s. jako provozovatel Diversity Talent Pool platformy není zprostředkovatelem zaměstnání ve smyslu ust. § 14 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.