Zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme spolek OPIM z.s., IČO: 26540088, se sídlem 28. pluku 128/12, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 12033 (dále jako „my“) a v těchto zásadách bychom Vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů v naší aplikaci Diversity Talent Pool a na webu https://diversitypool.cz. Na tomto webu pomáháme spojovat lidi s firmami, přičemž velkou roli pro nás hraje odstraňování překážek, které souvisí s odlišnostmi či různorodostí. Abychom mohli lidi s firmami spojit, budeme zpracovávat některé osobní údaje o Vás jako subjektech údajů (dále jako „Vy“).

Právnický jazyk umí být někdy velmi složitý a v těchto zásadách jsou použity právní pojmy (případně tyto pojmy používají právní předpisy), které bychom Vám chtěli vysvětlit:

 • Osobní údaj – jedná se o jakýkoliv údaj, který nám sdělíte, a pomocí kterého jsme schopni Vás přesně idenfitikovat.
 • Citlivý údaj – takový údaj, který vypovídá o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. GDPR tyto údaje nazývá jako zvláštní kategorie osobních údajů.
 • Zpracování osobních údajů – jde o činnost, která spočívá v nakládání s osobními údaji (jejich uložení, strukturování, využívání pro naše algoritmy atp.).
 • Správce osobních údajů – my, tedy subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování.
 • Subjekt údajů – Vy, tedy osoba, o které zpracováváme osobní údaje.
 • GDPR – obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Existují však i další pojmy, které s ochranou osobních údajů souvisí. Pokud chcete získat více informaci o GDPR, přečtěte si základní příručku, kterou vypracoval Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu těchto zásad vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese [email protected]. Rádi Vám odpovíme na jakékoliv Vaše otázky, týkající se námi prováděného zpracování osobních údajů.

Rádi bychom Vás rovněž informovali, že naší aplikaci smíte užívat, pokud Vám bylo alespoň 15 let.

 1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT?

V průběhu využívání našich webových stránek a aplikace budeme zpracovávat osobní údaje dle toho, odkud k nám přicházíte a co hledáte:

 • Pokud jste firma, která hledá zaměstnance. Zpracováváme základní informace o této společnosti včetně kontaktních údajů Vás, kteří danou společnost registrujete na našich webových stránkách a v aplikaci. Tyto údaje mohou obsahovat Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo či e-mailovou adresu.
 • Pokud jste osoba, která hledá práci. V takovém případě zpracováváme osobní údaje, které nám zadáte při vytváření Vašeho profilu, přičemž profil se vytváří v několika jednoduchých krocích. V jednotlivých krocích zpracováváme následující osobní údaje:
  • Základní informace o Vašem postoji k některým pracovním otázkám – jedná se o informace, jako například Vaše názory na týmovou práci, prezentační schopnosti, zpětné vazby, případně další informace, které nám dobrovolně zadáte. V kombinaci mohou tyto zadané informace tvořit Vaše osobní údaje.
  • Informace o tom, co by Vám usnadnilo práci – může se jednat o Vaše preference a požadavky, které při vytváření účtu zadáte, a které souvisí s podporou Vašich individuálních potřeb, jako informace, zda preferujete flexibilní pracovní dobu, bezbariérový přístup, home office, či údaje, které nám dobrovolně sdělíte. V kombinaci mohou tyto zadané informace tvořit Vaše osobní údaje.
  • Informace o různorodosti – dobrovolně nám můžete sdělit informace o různorodosti, kterou můžete do společností přinést. Tyto informace mohou obsahovat rovněž Vaše citlivé údaje ve smyslu čl. 9 GDPR, přičemž jejich poskytnutí je zcela dobrovolné. Jedná se například o informace o Vaší sexuální orientaci, náboženském vyznání, tělesném postižení, pohlaví a další.
  • Preference, jakou práci hledáte, kde a jaký preferujete typ úvazku.
  • Informace pro vytvoření Vašeho uživatelského účtu – pro dokončení registrace a vytvoření Vašeho uživatelského účtu budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a heslo.
 • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na našem webu. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv apod. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto zásad ochrany osobních údajů.
 1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a na základě jakého právního základu?
 • Pokud jste firma, která hledá zaměstnance, využíváme Vámi zadané údaje k tomu, abychom Vám vytvořili firemní účet, propojovali Vás s uchazeči o zaměstnání a plnili vzájemná práva a povinnosti. Právním základem je plnění smluvní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zadané údaje můžeme využívat také pro oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, které spočívají v ochraně našich vlastních nároků, či zajištění funkčnosti aplikace a webových stránek. Údaje můžeme využívat pro plnění povinností, které nám vyplývají ze zákona, jako účetní či daňové povinnosti. V takovém případě je právním základem plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Pokud jste osoba, která hledá zaměstnání, zpracováváme osobní údaje pro následující účely:
  • Abychom Vám vytvořili uživatelský účet a zařadili Vámi zadané údaje do našich algoritmů. Pro tento účel budeme využívat všechny Vámi zadané osobní údaje, ovšem nikdy nebude docházet k tomu, že bychom Vaše citlivé údaje využívali pro párování s konkrétním zaměstnavatelem. Citlivé údaje slouží výlučně k tomu, abychom Vám umožnili o Vaší různorodosti mluvit před případným pohovorem, či abychom Vám mohli zobrazit Vámi preferované požadavky. Právním základem bude plnění vzájemných smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Citlivé údaje budeme ukládat pouze na základě Vašeho výslovného a aktivního souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, přičemž více informaci o uděleném souhlasu naleznete v bodě 5 těchto zásad ochrany osobních údajů.
  • Abychom Vaše údaje předali firmě, o kterou projevíte zájem a se kterou Vás naše aplikace spojí. Právním základem bude Váš výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, o který Vás požádáme ve chvíli, kdy dojde ke spárování s konkrétním zaměstnavatelem. Před udělením souhlasu nebudou společnostem, které hledají zaměstnance, Vaše osobní údaje zobrazeny a dopředu Vás o spárování informujeme, prostřednictvím Vaší e-mailové adresy.
  • Abychom splnili naše účetní, daňové či jiné povinnosti, které na nás jako spolek dopadají. Právním základem bude plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
  • Abychom zajistili fungování naší aplikace a webových stránek, prováděli opravy chyb, které se mohou objevit či ochránili naše právní nároky a zájmy. Právním základem je náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění funkčnosti webových stránek a aplikace a ochraně vlastních právních nároků.
  • Abychom Vám zasílali novinky o naší činnosti a zajímavosti. Pro tento účel budeme využívat Vaši e-malovou adresu a identifikační údaje. Tyto novinky a zajímavosti mohou být obchodním sdělením, přičemž pro jejich zasílání existuje náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v přímém marketingu. Zasílání novinek a zajímavostí však můžete odmítnout, a to jak při dokončení registrace, tak v každém zaslaném e-mailu.
 • Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě našich webových stránek) využíváme k vylepšení uživatelského prostředí webových stránek a celkové kvality našich služeb. K tomu využíváme několik služeb třetích stran (viz dále příloha A). Pokud například uložíme Vaše nastavení jazyka, budeme Vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost.
 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup některé společnosti či osoby, které nám pomáhají s různými činnostmi zpracování. Kromě toho mohou být předány také institucím či jiným státním orgánům, a to ve chvíli, kdy nás k tomu taková instituce vyzve.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

 • Poskytovatel úložiště, společnost VSHosting s.r.o., která nám pomáhá ukládat osobní údaje a zajišťuje nám jejich dostupnost.
 • Zaměstnavatelé, kterým jsme na základě uděleného souhlasu poskytli Vaše osobní údaje, aby se s Vámi spojili.
 • Naši pracovníci, kteří nám pomáhají s vývojem. Vždy však pouze v minimálním a nezbytném rozsahu.
 • Orgány státní správy dle našich zákonných povinností, zejména Finanční správa České republiky a Česká správa sociálního zabezpečení.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie a nedochází tak k jejich předání mimo toto území.

 1. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu existence uživatelského účtu a po dobu uděleného souhlasu. Délku uložení osobních údajů máme nastavenou tak, že pokud se v průběhu 1 roku nepřihlásíte, Váš profil smažeme, abychom naplnili zásadu omezení uložení. Pokud nám však udělíte výslovný souhlas v jiné délce, budeme uchovávat data po dobu tohoto souhlasu. Osobní údaje můžeme rovněž uchovat po dobu, která je nezbytná pro ochranu vlastních právních nároků, či dobu, která se pojí s vyřešením chyby v aplikací.

V případě, že budete souhlasit s předáním informací konkrétnímu zaměstnavateli, nezapomínejte, že i po našem výmazu může osobní údaje zpracovávat tento zaměstnavatel. Proto doporučujeme, abyste se případně obrátili i na tohoto zaměstnavatele.

 1. POKUD NÁM UDĚLÍTE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při dokončení registrace Vašeho uživatelského profilu jako osoby, která hledá zaměstnání, můžete souhlasit se zpracováním Vašich citlivých údajů pro účely uložení v aplikaci a případného využití pro vyhledávání firem, které by Vás mohly zajímat. Tento souhlas vyžadujeme v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a udělujete jej na dobu používání uživatelského účtu. Stále budou aplikována časová pravidla stanovená v bodě 4 těchto podmínek, tedy pokud budete 1 rok neaktivní (nepřihlásíte se do profilu), všechny Vaše osobní údaje vymažeme.

Citlivé údaje, které zpracováváme, poskytujete zcela dobrovolně. Nikdy se nebude jednat o povinnou náležitost pro vytvoření Vašeho uživatelského profilu. S jejich zpracováním tedy nemusíte souhlasit. Pokud však při vytváření uživatelského profilu některé z těchto údajů zadáte a nebudete při dokončení registrace souhlasit s jejich zpracováním, citlivé údaje neuložíme a nebudeme je dále zpracovávat. Chtěli bychom Vám však sdělit, že některé funkcionality aplikace jsou navázány na vložení těchto údajů. Aplikaci tedy můžete využívat i bez jejich uvedení, nemusí dojít k naplnění myšlenky, pro které byla aplikace vytvořena. V případě jakýchkoliv problémů nás neváhejte kontaktovat na adrese [email protected].

Váš udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím správy Vašeho profilu, či kontaktování na e-mailové adrese [email protected]. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

 1. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME?

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme vždy využívat pouze ta nejvhodnější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a nejvhodnější software.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

 1. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že se můžete kdykoliv rozhodnout, že již nechcete, aby o Vás byly zpracovávány osobní údaje na základě Vašeho uděleného souhlasu. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese [email protected]. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na stránce Zásady zpracování osobních údajů a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny Zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze jsou dostupné na vyžádání.

Tyto Zásady jsou účinné od 24/11/2020.

 

 

PŘÍLOHA A

POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

 1. Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli. My tyto informace dále můžeme využívat pro analýzy a zajištění fungování webu.

Naše společnost využívá soubory cookies, které nám zajišťují třetí strany.

 1. Proč cookies používáme?

Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně naše cookies nám pomáhají:

 • zrychlit a lépe zabezpečit naše stránky;
 • zajistit základní marketingové aktivity;
 • neustále zlepšovat naše webové stránky.

Cookies nepoužíváme k:

 • Shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 • Předávání osobních údajů třetím stranám;
 • Získání provize z prodeje.

O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.

 1. Více informací o cookies
  • Cookies použité ke správnému fungování webu

Některé cookies používáme k tomu, aby naše webová stránka mohla správně fungovat, jako například:

 • Abychom zjistili, zda jste či nejste přihlášeni do systému.

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat naše webové stránky.

 • Analytické cookies

Na našich webových stránkách jsou využívány služby třetích stran, a to Google Analytics a HotJar. Níže uvádíme, jaké cookies jsou v rámci těchto služeb ukládány.

Google Analytics:

V rámci služby Google Analytics od společnosti Google (více informací) ukládáme následující soubory cookies (v závorce uvedena délka jejich uložení):

 • _ga (2 roky) – slouží k rozlišování návštěvníků;
 • _gid (24 hodin) – slouží k rozlišování návštěvníků;
 • _dc_gtm_<property-id> (1 minuta) – slouží k omezení rychlosti zasílaných požadavků;
 • AMP_TOKEN (30 sekund až 1 rok);
 • _gac_<property-id> – slouží k propojení Google Analytics s Google Ads.

Více informací o Google Analytics naleznete na této adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

HotJar:

 • _hjAbsoluteSessionInProgess (1 den) – slouží k rozlišování, kolikrát návštěvník navštívil webovou stránku;
 • _hjid (1 rok) slouží k přidělení jedinečného ID návštěvníkovi pro statistické účely;
 • _hjIncludedInPageviewSample (1 den) – slouží ke statistickým účelům;
 • _hjViewportId (session) – přidělí návštěvníkovi jedinečné ID po dobu otevření prohlížeče a slouží pro statistické účely.

Data získaná z těchto cookies využíváme pouze k tomu, abychom vytvářeli heatmapy a heatzóny, a tím zajistili přehlednost našich webových stránek. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 psím. f) GDPR, který spočívá ve zlepšování funkcionalit našich webových stránek.

Co to jsou heatmapy se dozvíte zde: https://www.hotjar.com/heatmaps/.

Podrobný popis cookies, které HotJar ukládá: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information.

Facebook:

 • _fbp (3 měsíce) – slouží k zaznamenání aktivity na webu pro účely případné reklamní činnosti;
 • fr (3 měsíce) – slouží k zaznamenání aktivity na webu pro účely případné reklamní činnosti.

Daná data využíváme k tomu, abychom mohli stále zlepšovat naše produkty a poskytované služby, a to na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který nám udělujete tím, že máte nastavený prohlížeč k ukládání cookies.

Více informacích o tom, jak Facebook pracuje se soubory cookies se dozvíte zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

YouTube:

Na webových stránkách jsou využívány také soubory cookies od společnosti Google v souvislosti se službou YouTube. Na webu lze pustit videa prostřednictvím přehrávače této služby. Tato videa jsou na kanále YouTube rovněž uložena. V souvislosti s tímto tak mohou být ukládány následující cookies:

 • YSC (session) – slouží ke statistickým účelům, kolik videí uživatel zhlédl;
 • yt-remote-cast-installed (session) – využívá se k ukládání preferencí při pouštění odkazovaných videí z YouTube;
 • yt-remote-connected-devices (trvalé) – využívá se k ukládání preferencí při pouštění odkazovaných videí z YouTube;
 • yt-remmote-fast-check-period (session) – využívá se k ukládání preferencí při pouštění odkazovaných videí z YouTube;
 • yt-remote-session-app (session) – využívá se k ukládání preferencí při pouštění odkazovaných videí z YouTube;
 • yt-remote-session-name (session) – využívá se k ukládání preferencí při pouštění odkazovaných videí z YouTube.

Dokud nekliknete na video, nedojde ke sdílení dat se společností Google. Více informací o tom, jak Google nakládá s Vašim soukromím zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US.

 • Jak odmítnout používání souborů cookies

Pokud máte nastavený Váš prohlížeč tak, že umožňuje ukládání cookies, vyjadřujete tím svůj souhlas s jejich uložením. Můžete se však rozhodnout soubory cookies blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete moci využívat všechny funkcionality, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/